Foto: Impol 190 let, str. 18: Josup Gruber.

ZUGMAYER in GRUBER

(1924−1945)

v Slovenski Bistrici med 1924-1945

Poklic ali dejavnost:

  • lastniki predhodnice današnje tovarne Impol

                                              O podjetju:

Po tem ko sta brata Sternberger (gl. Vincenc Sternberger ml.) leta 1909 prodala svoj obrat ‘Bratje Sternberger’ tovarnarju z Dunaja (Avstrija) Jožefu Kernnu, je bilo v času 1. svetovne vojne (1914−18) njegovo obratovanje v popolnem zastoju.
Leta 1920 sta obrat od Jožefa Kernna kupila tovarnarja Leon Weiss iz Klosterneuburga (Avstrija) in Filip Berger z Dunaja. Obrat sta vodila pod imenom ‘Kupferhammer und Messingwerke Brüder Sternberger’. Tovarna se je ukvarjala s predelavo bakra in medenine.
Lastnika sta obrat že leta 1924 prodala. Kupila ga je družba ‘Dioničko društvo za promet kovinama Zugmayer i Gruber’ iz Zagreba (Hrvaška). Obrat se je preimenoval v ‘Tvornica bakra in medenine’ (sedaj Impol, op. ur.).
Od leta 1924 je tovarna začela doživljati večji preporod. Lastniki so jo dograjevali in posodabljali. Izdali so tudi štiristranski katalog izdelkov. Leta 1929 so zgradili prizidek k valjarni bakra. Postavili so tudi jaške za peči za izkoriščanje bakrene žlindre. Natančno je bil narejen tudi načrt dimnika peči. Statični izračun dimnika je še hranjen v arhivu tovarne Impol. V dvajsetih letih je za električno razsvetljavo skrbela tovarniška električna turbina, za pogone pa parni stroj in nekaj malega tudi turbina.
Nadaljevali so z naložbami in s širjenjem infrastrukture, o čemer priča načrt in odločba iz leta 1936 za gradbeno dovoljenje za stanovanjsko poslopje na ime Zugmayer in Gruber. Sprejeli so tudi kolektivno pogodbo, ki je določala višino plač. O širitvi in razvoju priča tudi članek v časopisu ‘Trgovski list’, 25. julija 1938: »Tvrdka Dioničko društvo za promet kovinama Zugmayer i Gruber v Slovenski Bistrici je zaprosila za obrtno odobritev, da sme postaviti novo poslopje v Zgornji Bistrici, kamor bo premestila dosedanjo livnico in kjer bo imela skladišče kovin. Poslopju bo prizidala umivalnico za delavce. Komisijski ogled bo 5. avgusta ob 9.15 pri predmetni tovarni.«
Po koncu 2. svetovne vojne je bil obrat v celoti nacioanaliziran.
Z odločbo vlade Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ) 31. decembra 1946 je bilo ustanovljeno podjetje z nazivom IMPOL (Industrija Metalnih POLizdelkov) Slovenska Bistrica. Imena se je »domislil« Edvard Lepoša.

Viri in literatura:

  • Časopis Trgovski list, 25. julij 1938.
  • Letno poročilo skupine Impol in delniške družbe Impol 2000, d. d. Slovenska Bistrica, 2014.
  • Impol 190 let, Slovenska Bistrica, 2015, str. 10−11.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 294−295.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 25. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu