ŽAGAR, Franc, dr.

(1826−1891)

* 3. april 1826 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 23. november 1891 • ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • doktor teologije

                                              Življenje:

Doktor teologije Franc Žagar se je rodil 3. aprila 1826 na Spodnji Polskavi očetu, krošnjarju Jožefu in materi Elizabeti.
Franc je bil posvečen za duhovnika 27. julija 1851 v Št. Andražu na avstrijskem Koroškem, kjer je bil takrat sedež škofije. Kot kaplan je služboval v Dravogradu in v Novi Cerkvi pri Vojniku, ker je ostal do septembra 1853. Nato so sledile selitve v Slovenj Gradec, Majšperk, Šentvid pri Grobelnem in Sv. Pavel pri Preboldu. Ko je leta 1860 (po drugem viru leta 1863) v Gradcu (Avstrija) doktoriral iz teologije, je bil še vedno kaplan. Oktobra 1863 je prišel v Maribor, kjer je na cesarsko-kraljevi nižji gimnaziji 25 let poučeval verouk.
Franc Žagar je umrl 23. novembra 1891.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Donosna gospoščina v dolgovih, Spodnja Polskava in njena stoletja, Slovenska Bistrica, 2020, str. 42.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 25. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu