Foto: Pridobljeno s https://www.gzs.si/images/clanki/img35042.jpg.

ŽNIDERŠIČ, Martin, prof. dr.

(1934−2020)

* 21. januar 1934 • Slovenska Bistrica
† 5. februar 2020 • Ljubljana

Poklic ali dejavnost:

 • ekonomist
 • založnik
 • knjigotržec
 • novinar
 • zbiratelj

                                              Življenje:

Prof. dr. Martin Žnideršič, strokovnjak za založništvo, se je rodil 21. januarja 1934 v Slovenski Bistrici očetu odvetniku Antonu in materi Zorki, rojeni Černe.
Gimnazijo je med leti 1944−45 najprej obiskoval v Zagrebu (Hrvaška), kamor je bila družina izgnana med 2. svetovno vojno. Šolanje na gimnaziji je nadaljeval v Mariboru in v Novi Gorici. Nato se je vpisal na ljubljansko Ekonomsko fakulteto, kjer je leta 1962 diplomiral. Leta 1982 je doktoriral na Ekonomski fakulteti v Zagrebu z disertacijo ‘Poraba knjige in posebnosti založniškega marketinga’ (pri nas prva disertacija o založništvu).
Strokovno in jezikovno se je izpopolnjeval v Angliji, Švici in Nemčiji.
Na ljubljanski televiziji je bil urednik v kulturni redakciji in prvi vodja oddaje ‘Kulturna panorama’. Nato je bil vodja prodajnega oddelka pri Mladinski knjigi (MK) in pri Cankarjevi založbi (CZ) vodja založniške komerciale ter glavni direktor. Na Pedagoški akademiji (PA) v Ljubljani je predaval predmet knjigarstvo, od leta 1987 pa je predaval isti predmet na oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete (FF) v Ljubljani kot izredni in od leta 1990 kot redni profesor. Poleg rednega dela je opravljal številne visoke funkcije v mnogih založniških združenjih v Sloveniji in takratni Jugoslaviji. Bil je tudi soustanovitelj Slovenskega knjižnega sejma.
Kot velik ljubitelj knjig je skozi desetletja je zbral neprecenljivo zbirko − več kot 3500 − miniaturnih knjig z vsega sveta. Čeprav majhne po formatu, so po pomenu toliko večji knjižni zaklad. Bil je prvi slovenski in eden najvidnejših evropskih zbiralcev »miniaturk«.
Martin Žnideršič je umrl 5. februarja 2020 v Ljubljani.

Dela:

 • Knjige:
  • Propaganda za knjigo, 1969,
  • Ekonomski problemi slovenske knjige, 1972, razširjena raziskava o slovenskem založništvu in knjigarstvu iz leta 1970.
 • Ocene:
  • Merhar V., Ekonomska revija 1973, 1983;,
  • Kocijan G., Novi razgledi 1973, 226−7,
  • Knjiga in založništvo, 1977,
  • Knjiga in trg 1982,
  • Hofman B., Delo 1982, št. 234,
  • Bizjak I., Dnevnik 1983, št. 83,
  • Knjiga in bralci II, 1980 s Kocijan G.,
  • Knjiga in bralci III, 1985, s Kocijan G., Rupel D. in Podmenik D.

Priznanja:

 • Najvišje jugoslovansko priznanje založništva Listino knjige, 1980.
 • Red dela z zlatim vencem, 1985.
 • Nagrada Norman Forgue Award za dosežke na področju miniaturnih knjig, 2014 .

Viri in literatura:

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 300.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 25. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu