Foto: Osebni arhiv Nika Žuraja.

ŽURAJ, Ivan

(1899−1933)

* 20. december 1899 • Sv. Duh pri Ločah (občina Slovenske Konjice)
† 12. september 1933 • Ljubljana

Poklic ali dejavnost:

  • lesni trgovec
  • gostilnec

                                              Življenje:

Ivan Žuraj se je rodil 20. decembra 1899 v Sv. Duhu pri Ločah v občini Slovenske Konjice. Imel je brata Mihaela, ki je bil poročen z Nušo Žuraj.
Leta 1924 se je poročil z Marijo, rojeno Verhovšek, hčerko veleposestnika Johana Verhovška iz Zgornje Bistrice, ki je bila takrat samostojna občina.
Žuraj je ustanovil lastno podjetje − lesno industrijo v Slovenski Bistrici − ter kupil posestvo na Pohorju. Leta 1929 je bil med zastopniki gostilničarskih zadrug, ki so ustanovili gostilničarsko-delničarsko pivovarno in ponovno zagnali proizvodnjo v Pivovarni Laško, ki je leta 1927, po skrivnem prevzemu s strani Pivovarne Union, prenehala obratovati.
V Slovenski Bistrici je kupil kinoaparaturo in jo podaril Rdečemu križu. Tako se je kino imenoval ‘Kino Rdečega križa Slovenska Bistrica’, prostor za kino pa je odstopila gostilna Avguštin. Skupaj z grofom Ferdinandom III. Attemssom, ki je daroval zemljišče, on pa les, je leta 1929 postavil kabine na letnem kopališču v Slovenski Bistrici. Bil je tudi med ustanovitelji Aerokluba Maribor in imel velike zasluge pri ureditvi njihovega hangarja.
V njegovi lasti je bila tudi Gostilna Žuraj (nahajala se je na področju sedanje tovarne Impol, op. ur.), v kateri so bili sestanki društev, prireditve, veselice, poroke in druga praznovanja, vaje igralske skupine, pevske vaje, vaje godbe na pihala itd.
Ivan Žuraj je tragično preminil 12. septembra 1933 v letalski nesreči na letališču v Ljubljani, ko je bil zaradi kupčije z lesom namenjen v Sušak na Hrvaško. Letalo se je (najverjetneje) zaradi megle in slabše vidljivosti zrušilo nekaj minut po vzletu. Poleg njega je v nesreči izgubilo življenje še sedem ljudi. Pokopan je v Slovenski Bistrici.

Viri in literatura:

  • AA.: Kri je oškropila ljubljansko letališče, Slovenec, Ljubljana, 13. september 1933, str. 1−2.
  • Fišinger Jelen, Jana: Gostilna Žuraj ‒ Verhovšek, Ne umiramo samo ljudje, umirajo tudi hiše in vasi, Slovenska Bistrica, 2004, str. 29.
  • Informator: Nikodem (Niko), Žuraj, nečak, Ptuj, julij 2021.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 302.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 25. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu