Foto: Wikipedija.

ŽOLGER, Ivan, prof., vitez

(1867−1925)

* 22. oktober 1867 • Devina (občina Slovenska Bistrica)
† 16. maj 1925 • Lassnitzhöhe (Avstrija)

Poklic ali dejavnost:

  • pravnik
  • minister
  • publicist

                                              Življenje:

Prof. Ivan Žolger se je rodil 22. oktobra 1867 na Devini pri Slovenski Bistrci.
Študiral je pravo v Parizu (Francija) in Gradcu (Avstrija), kjer je od leta 1902 delal tudi v predsedstvu vlade. Leta 1915 je ustanovil ustavnopravni oddelek in bil tudi njegov predstojnik. Leta 1917 je postal minister brez listnice, z nalogo pripraviti ustavno reformo monarhije, a je čez leto dni odstopil. Jugoslovanska demokratska stranka (JDS) ga je maja 1918 kot Slovenca na najvišjem položaju v Avstrijski državi predlagala za predsednika Narodne vlade. Novembra 1918 je bil pripravljen sprejeti nalogo in Narodna vlada ga je postavila za predsednika upravne komisije v oddelku za notranje zadeve. Po predlogu komisije je izdelal Načrt začasne uprave in ustave za Slovenijo.
Med letoma 1919‒20 je bil glavni zastopnik Kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS) na prvi skupščini Društva narodov v Ženevi (Švica). Obravnaval je vprašanja, s katerimi se je ukvarjal v državni upravi, med drugim je obdelal tudi avstrijsko-ogrske poravnave.
Diplomatsko udejstvovanje in profesura sta Žolgerju prinesla članstvo pri Stalnem meddržavnem razsodišču v Haagu (Nizozemska).
Na podlagi opravljenega dela, je leta 1918 dobil naziv rednega profesorja na Dunajski univerzi (Avstrija), podeljen pa mu je bil tudi plemiški naziv. V Slovenski Bistrici so po njem poimenovali ulico.
Ivan Žolger je umrl 16. maja 1925 v zdravilišču Lassnitzhöhe pri Nestelbachu na avstrijskem Štajerskem, pokopan je na Dunaju (Avstrija).

Dela:

  • Obdelava avstrijsko-ogrske poravnave, obravnava položaja skupnega dvora v dualistični monarhiji na podlagi zakonov o poravnavi.

Viri in literatura:

  • Simič, Vladimir: Žolger, Ivan, Enciklopedija Slovenije 16, Wi−Ž, Ljubljana, 2001, str. 374−375.
  • Gradišnik, Stane: Žolger, Ivan, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 124.
  • Rybář, Miloš: Žolger, Ivan, Slovenska biografija, pridobljeno s http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi909172/.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 301.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 25. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu