D

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 29. november 1903 • Cavalese (Italija)
† 1945 • ni znano

ni znano

* 1816 • ni znano
† 1885 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

učitelj • nadučitelj • častni občan Spodnje Polskave

* 1895 • Novake (občina Poljčane)
† januar 1946 • ni znano

kavarnar

izpričani med 16. in 18. stoletjem

plemiška rodbina • lastniki polskavskih zemljiških gospostev

* 31. julij 1887 • Postojna
† 1. oktober 1932 • Maribor

učitelj • kartograf

* 26. marec 1988 • Maribor

profesorica slovenščine • teologinja • literarna zgodovinarka • jezikoslovka

* 1943 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† 2013 • ni znano

kemik • športnik

* 5. december 1902 • Stari Log (občina Slovenska Bistrica)
† 15. junij 1971 • Maribor

kovač • sindikalist

* 9. julij 1829 • Kalsdorf (Avstrija)
† 23. januar 1901 • Maribor

pravnik • poslanec v državnem zboru • narodni buditelj • čitalničar

* 17. januar 1922 • Slovenska Bistrica
† 25 julij 1945 • ni znano

ni znano

* 22. februar 1850 • Maribor
† 3. junij 1919 • Gornji Grad

duhovnik • filozof • teolog

* 2. oktober 1914 • Žabljek (občina Slovenska Bistrica)
† 8. februar 1945 • Ptuj

delavec

* 1885 • Slovenska Bistrica
† 1945 (predvidoma) • ni znano

zaposlen pri grofu Attemsu

* 16. junij 1925 • Slovenska Bistrica
† 22. april 2003 • Maribor

inženir • direktor Elektrokovine Maribor

* 18. april 1812 • Sv. Ema ob Sotli (občina Podčetrtek)
† 5. avgust 1861 • Gradec (Avstrija)

duhovnik • pisatelj • publicist • čitalničar • kulturni delavec

* 10. september 1934 • Rogaška Slatina

duhovnik • 50 let župnik na Spodnji Polskavi

* 25. september 1946 • Tinjska Gora (občina Slovenska Bistrica)
† 21. avgust 1996 • Maribor

trgovec • inšpektor • samostojni podjetnik • predsednik SZDL • športni pilot

© Copyrights biografski-sb.si 2022